13.2.2014 - OPERA GALA, sál konzervatoře J.Deyla, Maltézské nám.14, Praha 1 - Malá Strana, 19:00hod

13.02.2014 19:00

Koncert operních árií z děl významných skladatelů za klavírního doprovodu Augustýna Kužely. Sál se nachází v 2.patře budovy konzervatoře J.Deyla. Vstupné 100Kč. Prodej vstupenek zahájen hodinu před konáním koncertu na místě.

Těšíme se na Vás.