ADVENTNÍ KONCERT KOSTEL HOVORČOVICE 23.12.2012, 14:00HOD

23.12.2012 14:00

Den před Štědrým dnem přijďte zklidnit mysl do kostela, kde se za zvuku varhan rozezní soprán Jany Štěrbové s jediným cílem - odpoutat se společně na necelou hodinu od všedních starostí a prostoupit svou mysl krásou víry v něco víc, ucítit božskou přítomnost tolik umocněnou v těchto dnech. Těšit se z přítomnosti bytí. Vezměte děti a přijďte oslavit narození Ježíška hudbou. Na varhany hraje pan Vladimír Heuler.