KONCERT JANY ŠTĚRBOVÉ NA ZÁMKU DOBROHOŘ 4.8.2017 18:00

04.08.2017 18:00

Koncert muzikálových árií a šansonů za klavírního doprovodu Petry Klimešové.