KONCERT UČITELŮ, 5.5.2014, 18HOD, GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ ROUDNICE NAD LABEM

05.05.2014 18:00

Jana Štěrbová přednese na závěr koncertu učitelů ZUŠ v Roudnici nad Labem árii Barči ze Smetanovy opery Hubička a árii Královny noci z Mozartovy opery Kouzelná flétna za klavírního doprovodu paní Růženy Kinské.