KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU V PRAZE

15.08.2015 20:00

Koncert vážné hudby v nádherných prostorách secesního Obecního domu. Jako sólistka vystoupí Jana Štěrbová.