MUSICA SERIA, GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ ROUDNICE NAD LABEM, 14.11.2013, 18hod

14.11.2013 18:00

Hudba období baroka. Sólistka Jana Štěrbová. Klavír Jana Jasssmína. Jako host vystoupí klarinetista Matouš Kopáček. Na programu árie G.F.Händela, G.B.Pergolesiho, C.Monteverdiho, J.S.Bacha a dalších.