SOPRAN KONCERT MŠENÉ LÁZNĚ

19.03.2016 20:00

Koncert sopranistky Jany Štěrbové za klavírního doprovodu. Zazní árie z oper, operet a muzikálů.