ŠRÁMKOVA SOBOTKA - ODPOLEDNÍ MATINÉ

20.01.2013 14:00

Jana Štěrbová vystoupí na odpoledním matiné k poctě významného českého básníka, rodáka ze Sobotky, Fráni Šrámka. Pro tuto příležitost byly zhudebněny 4 Šrámkovy básně, které tak budou mít premiéru. Krom tohoto hudebního bombónku si Jana Štěrbová pro své posluchače připravila i árie ze svého repertoáru. To vše za klavírního doprovodu pana Vladimíra Heulera.

 


www.youtube.com/watch?v=f7P2a7zw3wE&list=UU_baJNfs3-c91HA_d_QT3mw&index=1