VÁNOČNÍ KONCERT - KOSTEL HARRACHOV, 24.12.2011 15:00

24.12.2011 15:00

Přijďte načerpat pravou náladu pro nastávající Štědrý večer. Na programu hodinového vánočního koncertu zazní árie z děl starých mistrů, gegoriánský chorál, světové a české koledy z dob dávných i současné. Klavírní doprovod Bc.Vladimír Heuler.