SOPRAN KONCERT

SOPRAN KONCERT

Koncert vážné hudby s průvodním slovem.

Koncert je koncipován jako hudební procházka třemi hudebními žánry - operou, operetou a muzikálem.

Z každé hudební oblasti zazní tři árie z nejvýznamějších děl světových autorů.

Prostřednictvím průvodního slova je posluchačům přiblížena podstata každého hudebního žánru a blíže pak objasněno dílo, ze kterého zazní ukázka, spolu se základními informacemi o autorovi.

Pro každý žánr je volen odpovídající kostým sólistky, prostor pro změnu hudebního žánru vyplní klavírní sólo.

>>> VIDEO a AUDIO ukázky z koncertů <<<

Příklad programu:

W.A.Mozart, Figarova svatba, árie Cherubína

G.Bizet, Carmen, árie Carmen - Habanera

A.Dvořák, Rusalka, árie Rusalky

J.Strauss, Netopýr, kuplet Adély

F.Lehár, Veselá vdova

E.Kálmánn, Čardášová princezna

F.Loewe, My Fair Lady

L.Bernstein, West Side Story

A.L.Webber, Fantom opery